OSTATNÉ SLUŽBY

Prispôsobené služby

VIAC AKO SYSTÉM KÁBLOVÉHO MANAŽMENTU

BASOR ELECTRIC sa snaží vždy čo najlepšiu povrchovú úpravu spraviť a s tým zvyšuje životnosť produktov.

SPEKANIE

Firma Basor poskytuje aj službu spekanie, k tomu musíme zadať nasledujúce údaje:

  • Color RAL
  • Množstvo a referenčné číslo produktu
  • Spôsob spekania: Jeden alebo obojstranný
  • Typ povlaku: GSE, GSP, GCP

Pýtajte si našu špeciálnu individuálnu ponuku práve pre Vás.

Služby prispôsobené k požiadavkam kupujucich

DRUHY POVRCHOVEJ ÚPRAVY

V tomto prípade oceľ pokrývame epoxy- polyesterovou vrstvou. Počas spekaní epoxy-polyesterovu vrtsvu podľa daného RAL ferebného kódu, vhodnými množstvami v hrúbke 60-80 µ, vo forme prášku podávajú na porchu materiálu a potom 15 minút pri teplote 180-190 °C horia v špeciálnom skoštruovanom komore. tou úpravou produkt bude odolný voči vlhkostí a metského prostredí a chemickým znečistením.
V tomto prípade oceľ pokrývame epoxy- polyesterovou vrstvou. Počas spekaní epoxy-polyesterovu vrtsvu podľa daného RAL ferebného kódu, vhodnými množstvami v hrúbke 60-80 µ, vo forme prášku podávajú na porchu materiálu a potom 15 minút pri teplote 180-190 °C horia v špeciálnom skoštruovanom komore. tou úpravou produkt bude odolný voči vlhkostí a metského prostredí a chemickým znečistením. Tieto produkty môžu byť použitý v slanom a agresívnom chemickom prostredí v interiéri a exteriéri.
Podľa normy UNE-EN ISO 1461 žiarovo zinkované produkty sú potiahnuté polyesterovou vrstvou. Žiarové zinkovanie umožňuje veľlmi dobrú chemickú a mechanickú ochranu a splou s polyesterovou vrstvou tvorí veľmi odolný povrch. Počas zinkovaní dostane tovar 160 mikronovú vrstvu, ktorá je v súlade s UNE-EN IEC 61537 normou. Produkty Basor GCP C4, C5-I és C5-M vyrobené podľa normy UNE-EN ISO 12944-5 štandard sú odolné proti okolitým agresívnym prostredím.

ŽIAROVÉ ZINKOVANIE

Žiarové zinkovanie produktov odporúčame zákazníkom, ktorí potrebujú predľžiť minimálnu životnosť materiálov. Naše žiarové zinkovanie je schválené normou UNE- EN ISO 1461.

Zinkovanie vykonávame v našom závode. Materiály najprv pripravíme na zinkovanie, očistíme a potom ponoríme do horúceho zinkovaného kúpela.

TOOL PRESTO/BC3

Program for Construction Cost Management more diffused, its expansion to the rest of the worl grows with the internationalization of Spanish Construction sector, and it's allover the world.

Instituto Tecnológico de la Energía
Instituto Tecnológico  AIDIMME
Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico
Instituto Tecnológico del plástico
Federación del metal FEMEVAL